Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông báo » Bệnh viện Phụ sản TW tuyển dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án

Bệnh viện Phụ sản TW tuyển dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án

Thực hiện nội dung dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức tuyển dụng viên chức tham gia dự án

Dưới đây là nội dung tuyển dụng

tuyen dung BVPSTW

Gửi thảo luận