Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Nổi bật » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Bước đầu ghi nhận sự đổi mới thái độ phục vụ nơi cán bộ y tế

Bước đầu ghi nhận sự đổi mới thái độ phục vụ nơi cán bộ y tế

(nguồn ttxvn)

Gửi thảo luận