Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » JoyFM tiêu điểm y tế: Kết quả sau hơn 1 năm triển khai Đổi mới thái độ phục vụ của ngành y tế

Gửi thảo luận