Trang chủ » Chưa phân loại » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Truyền hình thông tấn: Thách thức trong thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Truyền hình thông tấn: Thách thức trong thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

(nguồn Truyền hình thông tấn)

 

Gửi thảo luận